HR_Tecaj_podučavanje


 • Mentalna mapa – zadatak

  – 1 – Zamislite da morate na nekom skupu predstaviti vaš rad sa osobama sa intelektualnim oštećenjima. Pripremite osnovu prezentacije u obliku mentalne mape – 2 – Na osnovu mentalne mape pripremite prezentaciju pomoću PowerPointa ili sličnog programa. Tako dobivenu PowerPoint datoteku pretvorite u PDF datoteku pomoću alata koji nađete na webu. – 3 – […]

  Read more →
 • Upotreba mentalnih mapa

  Mind map je tehnika koju je razvio Tony Buzan sedamdesetih godina 20. stoljeća. Pokazalo se je da ova tehnika pomaže osobama sa intelektualnim oštećenjem u procesu učenja. Tijekom stoljeća razvilo se mišljenje da se treba lijepo izražavati. To nekim osobama predstavlja teškoću. Naše rečenice često imaju puno elemenata koje doprinose ljepoti izražavanja, ali ne obogaćuju […]

  Read more →
 • Stres i učenje

  Kada se nađemo u opasnosti naše tijelo luči adrenalin i kortizol kao neposredni odgovor na opasnost koja u dužem periodu povijesti naše vrste nije dugo trajala. Nekada su opasnosti bile prije svega fizički napadi životinja ili ljudi, te su bili kratkotrajni. Danas su problemi s kojima se suočavamo dugotrajni. Primjerice: nezaposlenost, financijski problemi, obiteljski problemi, […]

  Read more →
 • S više osjetila bolje učimo

  Psiholog Richard Mayer proučavao je utjecaj više osjetila na učenje. U jednom eksperimentu je osobe podijelio u tri grupe. Prva je učila tako da je gradivo slušala, druga je čitala, a treća grupa je informacije dobivala kao kombinaciju (sluh i vid). Skupine koje su učile pomoću više osjetila uvijek su bile uspješnije. Bolje i duže […]

  Read more →
 • Prirodna metoda učenja – kretanje

  Vježbanje poboljšava kognitivne sposobnosti.Mens sana in corpore sano (zdrav duh u zdravom tijelu). Tjelesna aktivnost poboljšava kognitivne sposobnosti bez obzira na starost. Čovjek je u dužem periodu svoje povijesti (homo sapiens se pojavio prije 100.000 godina) bio prisiljen da se kreće kako bi preživio. Znanstvenici su utvrdili da je muškarac morao prelaziti oko 20 kilometara […]

  Read more →
 • Prirodna metoda učenja

  Današnje formalno i neformalno obrazovanje priprema učenike za rad u industrijskom društvu (koje nestaje), a temelji na načelima koja su postavljena u 19. stoljeću. Sir Ken Robinson, na svom predavanju How to escape education’s death valley upozorio je na čemu se danas mora temeljiti obrazovanje. „Tri su načela na kojima počiva procvat ljudskog života, i […]

  Read more →
 • Savjeti pri podučavanju osoba s intelektualnim oštećenjem

  Podučavanje osoba s intelektualnim oštećenjem zahtijeva prilagodbe stila komunikacije: Digitalne vještine se moraju savladati tako da njihovo korištenje predstavlja rutinu. Stoga je polaznicima potrebno ponuditi puno prilika za vježbanje: Uz navedeno, potrebno je poštovati pravilo da smo svi različiti i prilagoditi pristup svakom učeniku. Ukoliko je to moguće, najefikasnije je digitalne vještine podučavati individualno. Ukoliko […]

  Read more →
 • Metodologija podučavanja osoba s intelektualnim oštećenjem

  Za podučavanje osoba sa intelektualnim oštećenjem predlažu se slijedeće strategije podučavanja: 1. Gradivo podijelimo u manje dijelove koje poučavamo u koracima. Gradivo realiziramo korak po korak. Kad je učenik savladao dio gradiva prelazimo na slijedeći dio učenja. Time se izbjegava preopterećenje učenika. Ovo je progresivan i postupan pristup učenju, te je karakterističan za mnoge modele […]

  Read more →