Dostupnost do interneta i digitalne vještine osoba sa intelektualnim oštećenjima

Korištenje interneta danas je sastavni dio svakodnevnog života, a posebno mladih. U Europi oko 85% osoba u dobi od 11 do 17 godina koristi internet. To je slično adolescentima u Australiji gdje ih je 82% izjavilo da koriste internet, a od njih 88% izlazilo je na internet više od jednom dnevno. U Švedskoj, gdje je ovo istraživanje provedeno, upotreba interneta još je veća s više od 90% adolescenata i mladih odraslih osoba u dobi od 12 do 25 godina koji svakodnevno koriste internet za obavljanje svojih svakodnevnih aktivnosti kao što su traženje informacija i održavanje društvenih kontakata . Unatoč tome, određene skupine ljudi su u opasnosti da budu zaostale kada je riječ o pristupu i korištenju interneta, a jedan primjer su osobe s intelektualnim oštećenjima. U pregledu literature Chadwicka et al. (2013) sa svjetskim podacima, pokazalo se da osobe s intelektualnim oštećenjima niti pristupaju Internetu niti ga koriste u istoj mjeri kao opća populacija. Najnoviji podaci pokazuje da je 2021 godini u Europi čak 95% mladih dnevno koristilo internet, a 71% imalo osnovne digitalne vještine.

Uloga roditelja i osoba u podršci pri razvoju digitalnih vještina osoba sa intelektualnim oštećenjima

Analiza upotrebljivosti hardvera i softvera za osobe sa intelektualnim oštećenjima

U više radova provjereno je koliko efikasno mogu osobe sa intelektualnim oštećenjima koristiti opremu i aplikacije. Današnje elektroničke tehnologije, uključujući računala, mobilne telefone, Internet i elektroničke rokovnike, obećavaju puno za osobe s intelektualnim oštećenjima, no malo je istraživanja provedeno kako bi se istražili obrasci korištenja među ovom populacijom. Oslanjajući se na istraživanje 83 odrasle osobe s intelektualnim oštećenjima, ispitani su čimbenici koji utječu na korištenje triju ključnih elektroničkih tehnologija: računala, interneta i elektroničkih rokovnika. Četrdeset jedan posto sudionika koristilo je računalo; 25%, Internet; i 11%, elektroničke rokovnike. Dob, radno okruženje i vlastita sposobnost ručnog kopiranja informacija utjecali su na vjerojatnost korištenja. Primarne prepreke koje su sudionici prijavili uključivale su nedostatak pristupa, obuke i podrške te troškove tehnologije.


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu