Cilj istraživanja objavljen u radu Access to and use of the Internet among adolescents and young adults with intellectual disabilities in everyday settings bio je istražiti i opisati pristup internetu i kako ga koriste adolescenti i mlade odrasle osobe s lakim i umjerenim intelektualnim oštećenjima u svakodnevnom okruženju. Podaci su prikupljeni promatranjem i intervjuima s 15 sudionika s intelektualnim oštećenjima, u dobi od 13 do 25 godina, o pristupu i korištenju interneta u školi ili na poslu te kod kuće ili u slobodno vrijeme. Glavni nalazi su kategorizirani u: pristup internetu u različitim okruženjima, izazove pri korištenju interneta i strategije za rukovanje digitalnim okruženjem i sudjelovanje u internetskim aktivnostima. Ova je studija otkrila da su sudionici imali pristup internetskim vezama i velikom broju uređaja s omogućenim internetom. Sudionici su koristili internet putem strategija pri obavljanju internetskih aktivnosti, na primjer korištenjem slika i smanjenjem broja uređaja s omogućenim internetom koje koriste u svojim svakodnevnim okruženjima.

Korisni stručni radovi:


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu