Evaluating Youtube Platform Usability by People with Intellectual Disabilitie

U radu Evaluating Youtube Platform Usability by People with Intellectual Disabilities opisana je usporedna studija evolucije web interakcije grupe osoba s intelektualnim oštećenjima pri izvođenju zadataka pretraživanja pomoću platforme YouTube. Uspoređeni su rezultati u razmaku od 6 mjeseci. Cilj istraživanja je bio procijeniti evoluciju njihovih digitalnih vještina usporedbom dvaju trenutaka procjene. Pratile su se sljedeće varijable upotrebljivosti: učinkovitost, bilježimo stopu uspješnog potpunog završetka aktivnosti web pretraživanja pomoću YouTubea; učinkovitost, gdje je evidentirano: vrijeme završetka zadatka, broj i vrsta pronađenih poteškoća i učinjenih pogrešaka; zadovoljstvo, stupanj prihvaćanja i ugode pri obavljanju zadataka; i indikatori autonomije. Rezultati su otkrili da su sudionici prikazali više vještina učenja prilikom izvođenja nakon 6 mjeseci procjene (veći broj sudionika koji su uspjeli zaključiti aktivnosti). Što se tiče pogrešaka, općenito su više griješili u prvom ocjenjivanju. Dok su rukovali uređajima za unos, sudionici su imali bolju izvedbu s mišem nego tipkovnicom, međutim u drugom ocjenjivanju poboljšali su svoje vještine s uređajem za unos (miš i tipkovnica). Autori smatraju da tipkovnica nikada neće biti uređaj s kojim bi mogli biti autonomni zbog poteškoća u čitanju/pisanju, što samo po sebi predstavlja didaktički izazov u odabiru odgovarajućih metodologija i tehnika koje im mogu pomoći u prevladavanju takvih problem. Općenito, korisnici s intelektualnim oštećenima imali su dobro iskustvo s YouTube sučeljem jer su bili motivirani i zadovoljni tijekom izvršavanja zadataka, no nisu bili autonomni s opcijom pretraživanja.

Korisni stručni radovi:


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu