Fostering Digital Participation for People with Intellectual Disabilities and Their Caregivers: Towards a Guideline for Designing Education Programs

U radu Fostering Digital Participation for People with Intellectual Disabilities and Their Caregivers: Towards a Guideline for Designing Education Programs« opisana je uloga njegovatelja i staratelja u procesu digitalizacije. Utvrđeno je da u Njemačkoj knjižnice ili javni centri za obuku nude obrazovne programe za različite ciljne skupine za poticanje digitalnog sudjelovanja. No, ti programi često ne udovoljavaju zahtjevima osoba s intelektualnim , njihovim formalnim njegovateljima ili socijalnim ustanovama. Visok stupanj osobnog i organizacijskog napora, nedostatak znanja njegovatelja i utrošak vremena materijaliziraju se kao prepreke za njegovatelje u socijalnim ustanovama da podrže svoje klijente u postizanju digitalnog pismenost. Međutim, želje osoba s intelektualnim oštećenjima da poboljšaju svoje digitalne vještine su posljednjih godina u stalnom porastu Ovaj se članak bavi pitanjem kako bi obrazovni programi trebali biti osmišljeni da zadovolje potrebe ljudi s intelektualnim oštećenjimama, njihovim formalnim skrbnicima i društvenim institucijama. Obavljena je sekundarna analiza 24 polu strukturirana intervjua s formalnim njegovateljima u društvenim organizacijama, fokus grupe koje sadrže 50 osoba s intelektualnim oštećenjima, te dodatna studija intervjua s pet stručnjaka iz tog područja Kao rezultat nastala je smjernica s deset glavnih točaka za izradu obrazovnih programa za osobe s invaliditetom, njegovatelje i socijalne institucija.

Te točke su:

  • Stvoriti prostor za otvorenu razmjenu stavova i tema vezanih uz digitalizaciju. Pružiti prilike za stjecanje osobnog iskustva.
  • Razmislite o institucionalnim idealima i raspravite o mjestu koje bi digitalizacija trebala zauzeti u ustanovi. Inovirati izjavu o poslanstvu.
  • Pitajte zaposlenike za njihovo mišljenje i ozbiljno shvatite njihove strahove i želje. Na taj način povećat će se prihvaćanje mjera.
  • Informirati se o digitalnim temama radi uspostavljanja moguće suradnje.
  • Potrebno je raditi unutar inkluzivnih grupa ili tandema na određenim temama.
  • Koristite univerzalni dizajn učenja za postavljanje praktičnih operativnih kriterija za inkluzivne obrazovne programe
  • Voditi računa o temama i željama sudionika.
  • Tematski, sadržajno i organizacijski orijentirati se na modularne strukture.
  • Izgradite odnose kako biste razumjeli sudionikove i individualne potrebe.
  • Ponašajte se prema osobama s invaliditetom kao prema svima drugima.

Korisni stručni radovi:


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu