Poučavanje digitalnih vještina potrebnih za rad sa računalima

Mislim da postoji svjetsko tržište za oko pet računala.

Watson predsjednik uprave IBM 1943 godine

Elektronska računala su se pojavila u 1940tim godinama. Bilo ih je nekoliko u upotrebljavala ih je vojska. Svemirska istraživanja su ubrzala razvoj elektronike i posredno računala. Otkriće mikroprocesora omogućio je nastanak osobnih računala koja su se na tržištu pojavila u1980tim
godinama. Zatim je slijedio još brži rast što se vidi na slici lijevo.

Računala su bez obzira na vanjski izgled sastavljena iz slijedećih komponenti: CPU centralna procesorska jedinica, ulazne jedinice, izlazne jedinice i memorija.

Ulazne (input) jedinice su: tipkovnica, miš, mikrofon, kamera, joystick, čitač bar kode, …

Izlazne jedinice računala mogu biti: monitor, zvučnik, printer, 3D printer, projektor, ploter, slušalice,..

Karakteristike pojedinih komponenti su se mijenjale tako da danas pametni telefon je zapravo jači od računala koje je u projektu Apolo upravljalo sa letom na mjesec.

Računalo bez softvera se ne može upotrebljavati.

Softver predstavlja kolekciju programa za računalo, koje kaže računalo što i kako da rad Imamo dva tipa sofvera sistemski (Windows, Linux, Unix,…) i aplikacijski (web preglednik, tekst editor, …).

Korisnika ne zanimaju komponente računala, direktno komunicira sa ulaznim i izlaznim jedinicama. (istraživanja su pokazala da osobe sa intelektualnim teškoćama lakše koriste miša i zaslon sa dodirom nego tipkovnicu). Zanima ga prije svega upotreba računala tako da i obrazovanja digitalnih vještina mora biti usmjereno u primjenu računala za namjene za koje je zainteresiran konačni korisnik.

Da bi uspješno poučavali kako koristiti računalo moramo prvo testirati polaznike i utvrditi što znaju i što ne znaju.

Korisnik uključi / isključi
računalo
otvori / zatvori
aplikaciju
otvori / zatvori
mapu
otvori / zatvori
datoteku
osoba 1danedada
osoba 2nenenene
osoba 3dadadada
osoba 4dadadane

Nakon toga na osnovu dobivenih podataka pripremimo individualni program za svakog polaznika polazeći od znanja i vještina koje trenutno imaju. Poučavanje je najbolje izvoditi pojedinačno jedna na jedan. Pri poučavanju digitalnih vještina potrebno je ići u malim koracima i ostati na određenoj temi sve dok polaznik nije potpuno savladao gradivo i može samostalno uraditi određen zadatak. Ovakav pristup traži od učitelja da je strpljiv i da razumije teškoće koje pri savladavanju gradiva ima polaznik. Poželjno je i da pratimo napredovanje polaznika i po mogućnosti unosimo u tabelu sličnu onoj koju smo napravili kada smo provjeravali postojeće znanje i vještine učenika.

Bez obzira što nam se ovakav pristup može učiniti spor sigurno daje rezultate.


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu