Današnje formalno i neformalno obrazovanje priprema učenike za rad u industrijskom društvu (koje nestaje), a temelji na načelima koja su postavljena u 19. stoljeću.

Sir Ken Robinson, na svom predavanju How to escape education’s death valley upozorio je na čemu se danas mora temeljiti obrazovanje.

„Tri su načela na kojima počiva procvat ljudskog života, i ona su u suprotnosti s kulturom obrazovanja u kojoj većina učitelja mora raditi i većina učenika izdržati.

Prvo je načelo da su ljudska bića prirodno različita i raznolika.

Djeca najviše napreduju ako je program širok, ako im omogućuje iskazivanje svojih različitih talenata, a ne tek jedan njihov uzak dio.

Drugo načelo koje potiče procvat ljudskog života je znatiželja.

Uspijete li zapaliti iskru znatiželje u djetetu, ono će vrlo često učiti bez ikakve daljnje pomoći. Djeca su prirodni učenici. Istinsko je postignuće isključiti tu osobitu sposobnost, ili je ugušiti. Znatiželja je pokretač postignuća. Našu se djecu i učitelje potiče da slijede rutinske postupke umjesto da se pobudi ta moć mašte i znatiželje.

I treće je načelo sljedeće: ljudski je život u svojoj suštini – stvaralački.

Zato se naši životopisi razlikuju. Mi kreiramo svoje živote, i možemo ih re-kreirati tijekom življenja. To je zajedničko sredstvo razmjene u bivanju ljudskim bićem.“

Sva opisana načela kao i proces učenja su duboko povezana sa mozgom. Kažu da se najbolje računalo u svemiru nalazi između naših ušiju. To je mozak koji ima 1,5 kg i troši 20% energije. Danas znamo puno više o tome kako mozak djeluje nego u vrijeme kada je oblikovan obrazovni sustav po ugledu na tvornicu industrijskog društva. Međutim, mi ta znanja ne koristimo u obrazovnom procesu. Ukoliko bi koristili činjenice koje znamo o djelovanju mozga mogli bismo značajno poboljšati učinkovitost učenja.

Učenje koje se temelji na znanstvenim dostignućima koja opisuju rad mozga nazivamo „prirodna metoda učenja”, koja je često suprotna od metoda koje se danas koriste u obrazovnom sustavu.

U nastavku ćemo pojasniti osnovne elemente o djelovanju mozga koje moramo poštovati u procesu učenja, a koji su znanstveno potvrđeni. Pri tome ćemo slijediti pravila koja su opisana u knjizi Brain Rules koju je napisao neuroznanstvenik (https://brainrules.net/).


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu