Usability evaluation of navigation tasks by people with intellectual disabilities: a Google and SAPO comparative study regarding different interaction modalities

U studiji »Usability evaluation of navigation tasks by people with intellectual disabilities: a Google and SAPO comparative study regarding different interaction modalities« ispitivana je upotrebljivost navigacije u tražilicama Google i SAPO za osobe sa intelektualnim oštećenjima. Cilj je bio istražiti čimbenike koji utječu na upotrebljivost navigacije. U tu svrhu provedene su dvije različite faze istraživanja: prva sastojao se u usporedbi interakcije korisnik -sučelje dviju tražilica (Google i SAPO) a druga faza se sastojala od preliminarne evaluacije kako su korisnici korisnici su izvršavali zadatke s uobičajenim uređajima za unos (tipkovnica i miš) i na alternativnim sučeljima (temeljeno na OLIMP-u i temeljeno na govoru). Glavni dobiveni rezultati pokazali su da su korisnici imali bolje performanse s Googleom (s jednostavnijim izgledom) nego s SAPO (sa složenim rasporedom). Sudionici su uspješno koristili miša, a unatoč dobroj sposobnosti rukovanja tipkovnicom, nisu bili nezavisni koristeći ovaj uređaj za unos (zbog potrebe za čitanjem/pisanje pri rukovanju ovim uređajem). Ocijenjeno je da bi Googleova aplikacija za prepoznavanje govora doista bi mogla biti alternativa. Međutim, utvrđeno je da sučelje za prepoznavanje govora nije toliko robusno, moralo bi biti preciznije i manje griješiti zbog lošeg izgovora riječi.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-016-0489-5

Korisni stručni radovi:


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu